Urząd Miasta Siedlce

Płatności Online

Wybierz rodzaj sprawy:

Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
Wydanie prawa jazdy
Inna czynność urzędowa
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach dotyczących
Opłata za dokumenty kopiowane przez archiwum z potwierdzeniem "za zgodność"
Opłata za zaświadczenie
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego
Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Przyjęcie zgłoszenia dot. przebudowy sieci, o których mowa w atr.29 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - udostępnianie danych zasobu
Opłata za wieczyste użytkowanie guntu
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Opłata za czynsz dzierżawny
Udzielenie licencji taxi na okres
Wypis z licencji taxi na okres
Zmiana danych w licencji taxi w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja
Wypis z licencji - zmiana danych w treści licencji taxi
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Zmiana danych w treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Wypis z zezwolenia - zmiana danych w treści z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) w zależności od okresu na jaki została udzielona
Zmiana treści licencji (spedycja) w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wydanie wtórnika licencji (spedycja) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres
Wydanie wtórnika licencji (spedycja) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona
Zmiana treści licencji (przewóz osób samochodem osobowym) w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wypis z licencji - zmiana danych w treści licencji (przewóz osób samochodem osobowym)
Wydanie wtórnika licencji (przewóz osób samochodem osobowym) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres
Wydanie wtórnika licencji (przewóz osób samochodem osobowym) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy. Licencja udzielona na okres
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona
Zmiana treści licencji (przewóz osób pojazdem samochodowym powyżej 7
Wypis z licencji - zmiana danych w treści licencji (przewóz osób pojazdem samochodowym powyzej 7
Wydanie wtórnika licencji (przewóz osób pojazdem samochodowym powyżej 7
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Opłata skarbowa z tytułu wydawanych zaświadczeń
Opłata z tytułu wydania decyzji administracyjnych (o wymeldowaniu/zameldowaniu)
Z tytułu pełnomocnictwa złożenia dokumentu pełnomocnictwa w zakresie dotyczącym
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Podatek
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + wydanie tablic indywidualnych
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Zmiana numeru rejestracyjnego
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym mieście
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w Siedlcach (przerejestrowanie)
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Wysokość wybranej opłaty:

PLN

Podaj swoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

0.00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN
Blue Media

Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Blue Media

Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.